|    ยอดเงินในบัญชี: ฿    |   จำนวนเงินทั้งหมด:   เงินทุน: ฿0.00   |   ชำระเเล้ว: ฿0.00)   |   กำไร: ฿0.00   |  ข้อเสนอผู้กู้:  ตกลงแล้ว (29)   |   ใหม่ (0)   |   รอผู้ให้กู้ (21)

ส่งข้อเสนอขอกู้ยืมเงินของคุณได้ที่นี่

Step 1 of 4
จำนวนเงินที่คืนให้=(จำนวนเงินที่ขอกู้ยืม+ดอกเบี้ย) ให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะสามารถคืนเงินให้ได้เท่าไหร่และเมื่อใด การคืนเงินนั้นจะรวมถึงเงินต้นบวกดอกเบี้ยที่คืนให้กับผู้ให้ยืม การคืนเงินที่สูงจะสามารถดึงดูดผู้ให้ยืมได้เร็วขึ้น

ง่ายๆสำหรับการยื่นข้อเสนอกู้ยืมเงิน

สิ่งที่ต้องการ

  • ค่าธรรมเนียมขอยื่นข้อเสนอ BahtHelp : 200 บาท
  • ยืมเงินขั้นต่ำ: 1000 บาท
  • ยืมเงินขั้นสูงสุด: 50000 บาท
  • ระยะเวลากู้ยืมนานสุด: 1 ปี

ข้อเสนอทั้งหมดจะเผยแพร่ในวันเดียวกัน หากได้รับการชำระเงินภายในเวลา 15.00 น. (วันทำการ) มิเช่นนั้นถ้าชำระเงินเกินในช่วงเวลาที่กำหนดจะได้รับการเผยแพร่ในวันทำการถัดไป

โปรดทราบว่าการยื่นข้อเสนอทั้งหมดมีการใช้งานในรูปแบบ BahtHelp ไม่เกิน 30 วัน

BahtStart Company Limited

BahtHelp P2P+ Platform

Get updated

Easy Payment

924-0-31172-1

028-8-23588-0

528-1-35307-4

206-2-41172-9

365-248382-2

795-0-36914-0

020223179662

ชำระเงิน?

แจ้งให้เราทราบที่นี่

Close Menu

Your name, date of birth must matches on all documents (including ID, Passport, Book Bank and Selfie picture).

บัญชีธนาคารต้องเป็นของท่าน ท่านต้องเป็นเจ้าของ และชื่อต้องตรงกับในแอคเคาท์

คุณต้องอัพโหลดรูปภาพของคุณ ขณะถือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และ กระดาษที่เขียนไว้ bahthelp.com และ เซ็นกับกับไว้ด้วย

การสแกนบัตรประชาชนต้องเป็นไฟล์ดังนี้เท่านั้น JPG, GIF, หรือ PNG

  • บัตรประชาชน(ไทย)
  • หนังสือเดินทาง

สามารถทำลายน้ำได้แต่ข้อมูลวันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุ, เลขที่บัตร, ชื่อ-นามสกุล, และวันที่ออกบัตร ต้องสามารถอ่านและเห็นได้ชัดเจน

การสแกนบัตรประชาชนต้องเป็นไฟล์ดังนี้เท่านั้น JPG, GIF, หรือ PNG

- บัตรประชาชน(ไทย)
- หนังสือเดินทาง

สามารถทำลายน้ำได้แต่ข้อมูลวันเดือนปีเกิด, วันหมดอายุ, เลขที่บัตร, ชื่อ-นามสกุล, และวันที่ออกบัตร ต้องสามารถอ่านและเห็นได้ชัดเจน

รายงานการชำระเงิน

รายงานการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินของคุณตามข้อเสนอ
คลิกที่นี่

ชำระเงินกู้ยืม

ชำระเงินกู้ยืม

ใช้เครื่องมือในการชำระเงินกู้ของคุณ
คลิกที่นี่

เติมเงิน

เติมเงินเพิ่มการลงทุน

เติมเงินในบัญชีของคุณ เพื่อเพิ่มการลงทุนที่ได้ผลกำไรมากขึ้นกว่าเดิม
คลิกที่นี่

เพิ่มระดับวงเงินเครดิต

เพิ่มระดับวงเงินเครดิต

เพื่อเพิ่มระดับวงเงินกู้ยืมสามารถยื่นข้อเสนอกู้ยืมในจำนวนเงินที่มากขึ้น(ตามเงื่อนไข)
คลิกที่นี่

ซื้อ/ใช้สิทธิ Lifelines

ซื้อ/ใช้สิทธิ Lifelines

ซื้อ Lifelines เพื่อใช้สิทธิในการขอเลื่อนชำระเงินล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด
คลิกที่นี่

เปลี่ยน/อัปเกรดแผน

เปลี่ยน/อัปเกรดแผนการลงทุน

คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอัปเกรดแผนการลงทุนในบัญชีของคุณ?
คลิกที่นี่

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

การชำระเงินของคุณโดยโอนเงินมายังแบงก์ของเรา
คลิกที่นี่

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

รายงงานปัญหา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกที่นี่